Permis pentru mopede, scutere

Posted

Permis pentru mopede, scutere

Permis pentru mopede, scutere

Permis pentru mopede, scutere

Ordin nr. 82 din 07/06/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 11/06/2013
Intrare in vigoare: 11/06/2013

Art. II. – Până la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, se poate programa la examen prezentând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit:
a) cererea-tip,semnată de candidat;
c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate valabil;
e) dovada de plată a taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere(chitanta 6 lei –taxa examen auto, chitanta 68 lei – taxa permis auto, cazier examen auto);
– documentul care atestă că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată ;
– documentul care atestă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat

Site-ul apare in Directorul Kappa