DOCUMENTE NECESARE:

– fisa pentru redobandirea permisului de conducere:

 • se obtine de la o scoala de soferi.

actul de identitate in original si copie;

adeverinta de la medicul de familie  pentru redobandirea permisului auto

– fişa medicală auto:

 • în original şi copie, completată de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu menţionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, cu mentiunea că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată;

– aviz psihologic;

Taxa permis auto  –89 Lei

se achita prin intermediul unitatilor CEC Bank si a terminalelor de plata. Terminalele de plata in reteaua ZEBRAPAY sunt situate in supermarket-uri, mall-uri, magazine de proximitate, universitati.

Taxa se incaseaza si in CONTUL  BCR  RO94 RNCB 0082 0003 6733 1018 beneficiar RA APPS,  utilizand mijloacele de plata:

– virament,

– mijloace de plata on line

– sistemul national electronic de plata online (S.N.E.P.) – ghiseul.ro

– POS-uri instalate de catre RA-APPS la sediile SRPCIV – in curs de oprationalizare

– mandat postal

certificatul de cazier judiciar:

– în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de eliberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;

 • Cazierul pentru EXAMEN AUTO se obtine de la orice Sectie de politie.
 • Program caziere Bucuresti:

Luni si Miercuri: 08.00-12.00; 14.00-16.00;

Marti si Joi: 10.00-14.00; 16.00-18.00

Vineri: 09.00-13.00.

 • Program caziere Ilfov:

Luni, Miercuri, Vineri: 08.30-12.00;

Marti si Joi: 08.30-12.00; 14.00-16.00;

Dacă se solicită redobândirea mai multor categorii:

La primul dosar de examinare se vor ataşa în original:

 • fişa medicală auto;
 • avizul psihologic;
 • certificatul de cazier judiciar.

La următoarele dosare de examinare se vor ataşa:

 • certificatul de cazier în copie;
 • fişa medicală;
 • avizul psihologic in copie certificata conform cu originalul de către emitent.

DRPCIV

SOS.PIPERA NR.49
BUCURESTI:

Programul pentru examenul teoretic:

Miercuri – 07:30 – 18:30 (ultimul candidat are acces in sala la 18:00)

Luni, Marti si Joi – 07:30 – 16:00 (ultimul candidat are acces in sala la 15:30)

Vineri – 07:30 – 13:30 (ultimul candidat are acces in sala la 13:00)

ILFOV:

Program pentru examenul teoretic:

Luni si Marti: 08:00 – 15:00 (ultimul candidat are acces in sala la 14:30)
Joi: 08:00 – 12:00 (ultimul candidat are acces in sala la 11:30)

Candidatul declarat ADMIS la proba teoretica si RESPINS la proba practică poate fi programat pentru susţinerea unei noi probe:

 • după o perioadă de cel puţin 1 zi dar nu mai tarziu de 1 an de la înregistrarea dosarului;
 • prezentarea adeverintei care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9 din OMAI nr.268/2010.

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat OUG 195/2002:

Art.116

ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una din situaţiile următoare:

 1. a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
 2. b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
 3. c) a intervenit amnistia;
 4. d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere

– înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată într-una din situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie sa faca dovada ca:


 1. a) este apta din punct de vedere medical;
 2. b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una din situaţiile prevăzute la alin.(1).

Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere:

Art.24 (6)

Persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).