1. Consimţământ şi acord

Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi acordul faţă de termenii şi condiţiile prezentei Declaraţii de confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu dezvăluiţi nici o informaţie cu caracter personal, a acestui site.

 1. Informaţii Generale

2.1. Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare “Regulamentul”) și legislația locală în vigoare.

2.2. Operatorul

Noi, societatea PERFECT AUTO VYO SRL, reprezentăm operatorul de date cu caracter personal cu numarul 0020873 în conformitate cu prevederile Regulamentului și prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.

Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor, ale cărei date de contact le puteți găsi mai jos.

2.3.Persoana responsabilă cu protecția datelor

Puteți contacta Persoana responsabilă cu protecția datelor în orice moment, utilizând următoarele date de contact: Cosmin Barbu E-Mail: [email protected].

 1. Informaţii cu privire la Procesare

3.1 Scopul colectării datelor

Operatorul de date cu caracter personal colectează datele persoanelor vizate prin formularul de înscriere disponibil pe site și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare în scopul de a răspunde cerințelor acestora privind obiectul de activitate al societății, în vederea încheierii contractelor cu clientii societatii, pentru a emite facturile aferente serviciilor oferite.

3.2. Înregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de inscriere existent pe site-ul societatii și în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii și executării contractului cu clientii.

Această prelucrare se bazează pe dispozițiile Art. 6, alineatul 1, litera b din cuprinsul Regulamentului.

Beneficiarii datelor

Societatea PERFECT AUTO VYO SRL este unica persoană juridică care beneficiază și prelucrează datele personale ale persoanelor vizate. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege (de exemplu: prelucrari efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).

Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului, obiectul de activitate, adresa de facturare, adresa de mail, numărul de telefon.

Datele colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră poate determina însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din Regulament.

În situația în care nu avem obligația de a stoca datele dvs. în scopul prezentării acestora autorităților publice vom proceda la ștergerea/distrugerea acestora la momentul încetării relației cu clientul.

Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

 1. Drepturile dumneavoastră

4.1. Ca și persoană vizată puteți contacta persoana responsabilă pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 2.3 în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului.

4.2.Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulament),
 • Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat (dreptul de a fi uitat, articolul 17 din Regulament),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a prelucrării, articolul 18 din Regulament),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, articolul 21 din Regulament),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7, alin. 3 dinRegulament).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulament (dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

 

 1. Securitatea datelor

5.1.Pentru protecția datelor dumneavoastră, operatorul de date cu caracter personal a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.

5.2.Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

5.3.Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

 1. Prelucrarea datelor minorilor

6.1 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

 1. Datele furnizate de dumneavoastră

7.1.Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise la punctul 3.

 1. Datele colectate de noi

8.1. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Societatea PERFECT AUTO VYO SRL prelucrează date cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului societatii pentru următoarele scopuri:

Formular de inscriere la scoala de soferi

 • La trimiterea formularului de inscriere, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile nume, prenume, telefon, adresă mail sunt prelucrate de catre operator.
 • Scop: Înscrierea la școala de șoferi
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil, respectiv consimțământ pentru prelucrarea datelor de utilizare ale clientului pe pagina web
 • Durata de stocare: durata de derulare a contractului, la care se adaugă 12 luni.

Consecintele refuzului: în situația în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, nu vom primi date despre dumneavoastră și nu vă vom putea oferi detalii despre informațiile solicitate.

 1. Modificări ale prezentei Declaraţii

9.1. Periodic, vom actualiza prezenta Declaraţie de confidenţialitate. In măsura în care vom face schimbări în conţinutul acestei Declaraţii de confidenţialitate sau dacă vom aduce vreo modificare semnificativă în modul în care utilizăm informaţiile dvs. personale, vom revizui această Declaraţie de confidenţialitate, astfel încât să reflecte modificările respective, inclusiv cu revizuirea datei de intrare în vigoare a Declaraţiei de confidenţialitate.
Avem rugămintea de a consulta, ori de câte ori aveţi posibilitatea, această Declaraţie de confidenţialitate, pentru a vă informa în legătură cu modul în care vă utilizăm şi vă protejăm informaţiile personale.
Dacă vom aduce modificări semnificative Declaraţiei, putem de asemenea să publicăm o notificare pe pagina noastră de start.
Orice modificări se vor aplica numai de la data reviziei.