Generatorul de curent alternativ sau alternatorul produce, energie electrică pe care o redresează automat curent continuu prin intermediul unor diode, odată cu primirea impulsului de la motor şi, are rolul să asigure încărcarea bateriei de acumulatoare şi sa alimenteze consumatorii vehiculului.
Motorul electric de pornire (electromotorul sau demarorul) este componenta principală a instalaţiei de pornire a motorului autovehiculului, iar alimentarea sa cu curent continuu este asigurată de bateria de acumulatoare care poate fi de 6, 12 sau 24 volţi.
Când alternatorul nu debitează sau debitează insuficient
curent cauza se datoreaza:
– gripării periilor în suportul acestora;
– apariție arsurilor, depunerilor, murdăriilor sau unsorilor la inelele colectoare;
– întreruperilor în circuitul de excitaţie al alternatorului;
– defectării regulatorului de tensiune;
– deteriorării diodelor din circuitul de redresare;
– slăbirii sau ruperii curelei alternatorului.
Rotirea slabă a mecanismului de cuplare şi pornirea greoaie a motorului sunt cauzate de scurtcircuitul în înfăşurările rotorului ori ale statorului motorului ce poate conduce la înlocuire dacă, nu este depistat şi remediat. La fel periile colectoare uzate nu mai presează corespunzător pe colector şi determină funcţionarea greoaie a motorului electric.
Bobina de inducţie este componenta instalaţiei unui motor cu aprindere prin scânteie şi are rolul de a transforma curentul electric de joasă tensiune (6 sau 12 V) în curent electric de înaltă tensiune (10…25 kV) în circuitul secundar, prin fenomenul de inducţie electromagnetică.
De fiecare dată când la introducerea cheii în contact nu se aude zgomotul motorului sau luminile nu se aprind ori nu funcţionează claxonul, cauza o reprezintă fie oxidarea contactelor de la bornele bateriei de acumulatoare, fie descărcarea sa completă.
Electromotorul (demarorul) este piesa care intră în componenţa instalației de pornire a motorului şi serveşte la rotirea coroanei dinţate a volantului, iar folosirea sa excesivă în cazul în care motorul porneşte greu sau nu porneşte, conduce la descărcarea bateriei de acumulatoare. De asemenea, acelaşi fenomen se produce şi atunci când s-a defectat releul regulator de tensiune, care este un dispozitiv electric destinat să menţină constant curentul continuu produs de alternator pentru încărcarea bateriei de acumulatoare şi alimentarea consumatorilor autovehiculului.
Bateria de acumulatoare sau pe scurt „acumulatorul” este
componenta care inmagazinează energia electrică necesară pornirii motorului şi alimentării consumatorilor autovehiculului. Scăderea nivelului electrolitului din bateria de acumulatoare determină descărcarea acesteia datorită procesului chimic de sulfatare care constă în acoperirea plăcilor din plumb cu un strat alb de sulfat de plumb cristalizat.
De fiecare dată când a scăzut nivelul electrolitului din bateria de acumulatoare, completarea acestuia se face cu apă distilată, acoperind plăcile de plumb cu până la 15 mm.
In situaţia în care intensitatea luminii farurilor variază în funcţie de turaţia motorului, cauza o reprezintă fie slăbirea contactelor electrice, fie descărcarea sau sulfatarea bateriei de acumulatoare.