Mecanismul de distribuţie are rolul de a asigura deschiderea şi închiderea supapelor de admisie şi evacuare pentru a face .posibilă umplerea cilindrilor cu amestecul carburant (combustibil + aer), precum şi evacuarea gazelor rezultate din arderea carburantului.
Amestecul carburant la motoarele „Diesel” (cu aprindere prin compresie) se realizează în interiorul cilindrilor motorului.
La motoarele „Diesel circuitul de înaltă presiune al instalaţiei de alimentare are în componenţa sa pompa de injecţie, injectoarele şi conductele de legătură.
Pompa de amorsare din componenţa sistemului de alimentare a motoarelor Diesel are rolul de a umple cu motorină pompa de injecţie, înainte de pornirea motorului.
Surplusul de motorină la motoarele „Diesel”, trecută printre acul injectorului şi ghidajul său, se returnează în rezervor prin conductele de legătură.
Reglarea jocului între tijele supapelor şi culbutorilor este o operaţie importantă pentru buna funcţionare a motorului. Jocurile prea mici fac ca supapele sa rămână deschise, cea ce contribuie la schimbarea comprimării şi la apariţia rateurilor în admisie şi evacuare, topirea supapelor ori deformarea lor.
Ruperea arcului de reglare a presiunii de injecţie sau a tijei injectorului datorita oboselii materialului duce la pornirea anevoioasă şi uneori chiar imposibilă a motorului. Dacă defecţiunea intervine în timpul funcţionării motorului, datorită scăderii bruşte a presiunii de injecţie motorul funcţionează neregulat, cu bătăi, eliminând fum negru pe ţeava eşapamentului, iar în foarte scurt timp acesta se opreşte.
Modificarea avansului la injecţie pentru un cilindru ori pentru toţi cilindrii motorului determină funcţionarea neregulată a acestuia. Un avans prea mare la injecţie conduce la apariţia fumului alb la evacuare, iar dacă avansul este prea mic se prelungeşte arderea combustibilului şi în faza de destindere, apare fum negru la evacuare, crescând consumul de carburant.
Funcţionarea motoarelor „Diesel” cu fum alb în exces se datorează dereglării avansului injecţiei peste limita admisă sau deteriorării garniturii de chiulasă între două camere de ardere.
Scăderea puterii motorului este determinată de înfundarea parțială a tobei de evacuare cu zgura rezultată din combinarea fumului şi a gazelor arse cu vaporii de apă, obturând ieşirea acestora şi mărirea presiunii din interiorul instalaţiei de evacuare.
Îmbâcsirea cu praf a filtrului de aer determină mărirea consumului de carburant, ceea ce impune curăţarea sau înlocuirea sa periodică pentru a nu diminua randamentul motorului.
Chiulasa este piesa metalică care închide cilindrii motorului la capătul cel mai îndepărtat de axa arborelui cotit. Strângerea insuficientă a acesteia este cauza arderii garniturii sale ce are loc la montarea motorului nou, a celui reparat general, în exploatare sau la înlocuirea accidentală a garniturii de chiulasă, precum şi in timpul rodajului.
Supapa de refulare a elementului pompei de injecţie în linie are rolul să împiedice picurarea motorinei din injector, la sfârșitul injecţiei, pătrunderea aerului în pompa de injecţie şi de a asigura un început şi un sfârşit, brusc, al injecţiei
Raportul de compresie este raportul dintre volumul total al cilindrului motor şi volumul camerei sale de ardere.
Utilizarea unui carburant cu impurităţi şi insuficient filtrat,
determină înfundarea injectoarelor la motoarele Diesel, iar la cele pe benzină blochează funcţionarea sistemului de alimentare.
Principalele cauze ce duc la ancrasarea sunt
determinate de utilizarea unui amestec carburant prea bogat sau de pătrunderea uleiului motor în camera de ardere a pistoanelor.